Köszöntünk a Ficánka Óvoda webodalán!

Ficánka Montessori Óvoda

Alapelvünk a gyermekbe vetett bizalom, hiszen minden kicsiben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya. A mi feladatunk: a gyermek adottságainak kibontakoztatása, saját tevékenysége, saját tapasztalata által. Nálunk az óvodai élet középpontjában a gyermek és a gyermeki játék áll, melyet életkori sajátosságaikhoz és önálló fejlődésükhöz speciálisan kialakított eszközrendszer segít. Mindezt nálunk olyan pedagógusok közvetítik, akikre szeretetteljes magatartás, empátiás csendes, halk metakommunikációval való irányítás jellemző. Hiszen a Montessori pedagógia a szeretet pedagógiája. 

 

 

"Segíts, hogy magam csinálhassam!"

Gyermekország Óvoda Alapítvány célkitűzései
FacebookIWIWGoogle bookmarkTwitter

 

A Ficánka Óvoda fenntartója a Gyermekország Óvoda Alapítvány, mely közhasznú szervezetként működik. Céljául az óvodáskorú gyermekek egyetemes emberi értékeknek megfelelő nevelését tűzte ki, valamint az általa fenntartott óvoda tartalmi és formai gazdagítását, sportlehetőségek biztosítását, táborok szervezését, lebonyolítását.


Az óvoda működtetésének, fenntartásának finanszírozásához az alapítvány él számos pályázati nyújtotta lehetőségekkel is.


Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azon támogatóinknak (cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt) akik felajánlásukkal, adományukkal segítik óvodánk működését.