Munkatársaink

Cserkúti-Kovács Liliána

Cserkúti-Kovács Liliána

óvodapedagógus

kapcsolat@ficankaovoda.hu

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."/Maria Montessori/

Anyaként és pedagógusként vallom, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen csoda, ezért a munkám során nagy hangsúlyt fektetek az egyéni bánásmódra és a gyermeki személyiség szabad önkibontakoztatására, feltétel nélküli elfogadására.

Célom: Szeretni, vigasztalni, bátorítani, élményeket nyújtani. Biztosítani a gyermekek számára a megfelelő környezetet és eszközöket, hogy önálló cselekvésre ösztönözzem őket. 

A kis létszámú csoportunk kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekeket játékosan, mozgással és énekekkel motiváljam az angol nyelvvel való ismerkedésre. A már meglévő tudásukra építek, folytatom az angol nyelvi nevelésüket. A különböző témákat tervszerűen felépítve fogom „belecsempészni” a gyerekek mindennapjaiba, minden témához dalt, mozgást és játékot kapcsolva. A különböző témákhoz való vissza-visszatéréssel fogom elmélyíteni a már megszerzett tudásukat.  A mindennapok során egyre több cselekvéshez fogunk angol kifejezéseket használni, így természetes része lesz az életünknek az angol nyelv.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek jól érezzék egymással magukat, egy jól működő közösséggé formálódjanak, elfogadják és tiszteljék egymást, mert a most kialakuló attitűd az embertársaik felé egész életükre beépül. Az ezt elősegítő különböző drámapedagógiai játékok sorával készülök számukra, melyeket évek óta sikeresen alkalmazok. A közösségformálás mellett számos pozitív hatással van a gyerekekre: gyarapszik a fantáziájuk, kreativitásuk, bátorságra, önbizalomra tesznek szert általa. Beszédük, artikulációjuk finomodik, szókincsük bővül. A közös örömteli játék által megismerik az összetartás, a közös erő, és a szeretet lehetséges formáit. 

„Az oktatás egyénre koncentrál, a drámapedagógia az egyediségre, minden emberi lény különleges egyéniségére” /Peter Slade/

 

 

2008

óvodapedagógus

Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Közel húsz év szakmai tapasztalattal és Montessori Mária eszközeivel várjuk a kicsiket, hogy közösen játsszunk és készüljünk fel az iskolára, mindezt nyugodt és szeretetteljes környezetben.