Speciális eszközrendszer

A Dr. Maria Montessori által kidolgozott speciális eszközrendszer egyes elemei öt területen, egymásra épülve segítik a gyermekek kiegyensúlyozott testi és szellemi fejlődését:

 A mindennapi életre előkészítő eszközökkel  a gyerekek a felkészülnek a mindennapok feladataira. Így korán kialakul a gyerekek önállósága, kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak, kialakul önértékelésük. A gyakorlatoknak nem a munkavégzés a célja, hanem a belső késztetés kielégítése: „… amit a belső késztetéseinek engedve amúgy is tenni akar, azt jobban és értelmesebben tegye.” -írja Montessori.

 Az érzékelést fejlesztő eszközök használata során megtapasztalják a méretek vizuális megkülönböztetését, három dimenzióban gyakorolják a sorba rendezést, fejlődik súly-, látás-, tapintás-, hallás-, szaglás-, hő-, és ízérzékelésük, gyarapodik szókincsük.

 Az anyanyelvi nevelést, írást, olvasást elősegítő eszközökkel azt a fogékony periódust próbálja megragadni, amikor a gyermekeket elkezdi érdekelni a betűk és számok csodája, amikor fizikailag és szellemileg éretté válnak arra, hogy elkezdjenek betűket, számokat írni.

A matematikai nevelést elősegítő eszközök a gyermekek gondolkodását irányítják és előkészítik az elvonatkoztatás begyakorlását. Ezzel megteremtik a későbbi logikus problémamegoldás alapjait.

A kozmikus nevelés Mária Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője. Ez az út a természet, a növények, az állatok tiszteletén, szeretetén, és megóvásán keresztül vezet. Tanításának lényeges eleme, hogy közvetíti az ember fontosságát a világban.

A gyermekek értelmi és szellemi fejlődése mellett azonos jelentőséggel bír fizikai, testi fejlődésük is. Ehhez bőven kell lehetőséget biztosítani a szabad levegőn a kötetlen mozgásra, futkározásra, valamint az  irányított mozgásra, mely jótékonyan hat vissza a szellemi tevékenységre. A  kirándulásokon, tanulmányi sétákon, mindig újabb inspirációt kap a megismerési vágy, amit a témák utólagos feldolgozása még jobban elmélyít.

 

Közel húsz év szakmai tapasztalattal és Montessori Mária eszközeivel várjuk a kicsiket, hogy közösen játsszunk és készüljünk fel az iskolára, mindezt nyugodt és szeretetteljes környezetben.