Programok, foglalkozások

LOGOPÉDIA

A Logopédusunk a megkésett-akadályozott beszédfejlődésű, pösze, írás- és olvasási zavarokkal küzdő, hadaró, dadogó, orrhangzós beszédű gyerekek beszédhibájának szűrésével, vizsgálatával és fejlesztésével foglalkozik.

A logopédiai fejlesztés célja:
1.    a beszédészlelés - beszédmegértés, és kifejezőkészség fejlesztése
2.    a kialakult beszédhiba javítása, az aktív, passzív szókincs fejlesztése
3.    beszédindítás
4.    figyelem, emlékezet fejlesztése
5.    mozgás és beszéd összerendezésének fejlesztése
6.    finommozgások fejlesztése
7.    önismeret és a környezet megismerésének fejlesztése a beszéden keresztül stb.
 

FEJLESZTŐPEDAGÓGIA

Óvodánkban fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szükség szerint (felmérés illetve szakvélemény alapján) segíti a nehezebben haladó gyerekek felzárkóztatását, képességfejlesztését. Minden nevelési évben a felmérések alapján, az eredmények tükrében kerülnek be a foglalkozásokra azok a gyerekek, akiknek valamilyen képesség területen szakszerű megtámogatásra van szüksége. A fejlesztőpedagógus szorosan együttműködik a csoportos pedagógusokkal és a szülőkkel egyaránt. Igény szerint tart fogadóórát, megbeszélést.

 

GYERMEKJÓGA

Hetente

Mesébe ágyazva, játékos formában ismerik meg a gyerekek a különböző testtartásokat (ászanákat). A mozdulatok elnevezése is a gyerekeket körülvevő növény-és állatvilágból kerül ki. Így átvarázsolhatjuk magunkat pl. hattyúvá, tündérrózsává, tigrissé, tücsökké, fűzfává stb. Mind a mese, mind a mozgás a gyerekek mindennapi életének fontos eleme. A gyermekjóga órán a mesét és a mozgást összekapcsoljuk, és jógaelemekkel gazdagítjuk.

 


NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉKOK

Hetente

A foglalkozások során óvodásaink megismerkedhetnek a néptánc alapjaival. Népi játékokat, egyszerű énekeket, dalokat sajáíthatnak el vidáman, jó hangulatban néptáncoktató vezetésével.

 

 

ANGOL

Naponta
A nyelvhasználat a Montessori alapelvekhez hűen egy lehetőség a kicsik számára, a mi feladatunk a kellő motiváció és a lehetőség megteremtése. Sok mozgásos játékkal, énekkel, verssel. A gyerekek nagy örömmel vesznek részt a foglalkozásokon. Az elsajátított élményeket, ismereteket spontán előhívással alkalmazzák a mindennapokban. Szüleik nagy örömére otthon is gyakran mondogatják a hallottakat.

 

ÚSZÁS, VÍZHEZ SZOKTATÁS

Óvodánk programjának kiemelt feladatai közé tartozik az egészséges életmódra nevelés. A mozgásos tevékenységek szerepének fontosságát szem előtt tartva, pedagógus közösségünk felvállalta, hogy a testnevelés foglalkozásokon túl, más lehetőségeken keresztül is segítjük a gyerekek harmonikus testi fejlődésének kialakulását. Ezáltal heti egy alkalommal úszni visszük a gyerekeket a Lobogó utcai tanuszodába, ahol Koppány Csaba és Torday András úszómesterek vezetésével sajátíthatják el az úszás technikáját. A kicsiknek lehetőségük van a vízhez szoktatásra: játékkal, csúszdával, külön oktatóval.
A tanfolyam díját, minden évben az uszoda határozza meg.

Közel húsz év szakmai tapasztalattal és Montessori Mária eszközeivel várjuk a kicsiket, hogy közösen játsszunk és készüljünk fel az iskolára, mindezt nyugodt és szeretetteljes környezetben.