Köszöntünk a Ficánka Óvoda webodalán!

Ficánka Montessori Óvoda

Alapelvünk a gyermekbe vetett bizalom, hiszen minden kicsiben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya. A mi feladatunk: a gyermek adottságainak kibontakoztatása, saját tevékenysége, saját tapasztalata által. Nálunk az óvodai élet középpontjában a gyermek és a gyermeki játék áll, melyet életkori sajátosságaikhoz és önálló fejlődésükhöz speciálisan kialakított eszközrendszer segít. Mindezt nálunk olyan pedagógusok közvetítik, akikre szeretetteljes magatartás, empátiás csendes, halk metakommunikációval való irányítás jellemző. Hiszen a Montessori pedagógia a szeretet pedagógiája. 

 

 

"Segíts, hogy magam csinálhassam!"

Hetirend
FacebookIWIWGoogle bookmarkTwitter

A hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. Az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.


Az életkortól függően naponta biztosítjuk a rendszeres mozgásfejlesztést. A felajánlott választható műveltségtartalmakat, integráló tevékenységeket úgy alakítjuk ki, hogy naponta folyamatosan legyen lehetőség a művészi tevékenységekre, amelyek a szabad játék keretein belül.

A Montessori fejlesztést egyénre szabottan a fejlődési ütemnek megfelelően alkalmazzuk, de vannak általános témakörei, amivel először közösen foglalkozunk, majd a kapcsolódó eszközökön keresztül már egyéni fejlesztéssel rögzítjük, gyakoroljuk tovább.