Kapcsolat

Ficánka Montessori Óvoda

Cím: 1238 Budapest,
Wekerle Sándor u. 15.
Telefon:
+36302417467
E-mail:
ficankaovoda@gmail.com
Közösségi média Nyitvatartás


Pedagógiánk

Alapelvünk a gyermekbe vetett bizalom, hiszen minden kicsiben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya. 

A mi feladatunk: a gyermek adottságainak kibontakoztatása, saját tevékenysége, saját tapasztalata által. 

Nálunk az óvodai élet középpontjában a gyermek és a gyermeki játék áll, melyet életkori sajátosságaikhoz és önálló fejlődésükhöz speciálisan kialakított eszközrendszer segít.  Mindezt nálunk olyan pedagógusok közvetítik, akikre szeretetteljes magatartás, empátiás csendes, halk metakommunikációval való irányítás jellemző. Hiszen a Montessori pedagógia a szeretet pedagógiája. 

Óvodánkban a játék és a munka magyarul és angolul folyik. A gyermekekkel a nap folyamán két pedagógus foglalkozik, az egyik magyar, a másik angol nyelven is beszél velük. Ebben a korban az idegen nyelvet érdekesnek, izgalmasnak találják, és szinte szivacsként szívják magukba a tudást.

Alapvető célok

  • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.
  • Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés elősegítése.

Általános nevelési feladatok

  • A fejlődés biztosítása: edzettség, mozgás, egészségügyi szokások, testi szükségletek, levegőzés.
  • Mentális, értelmi fejlődés biztosítása: érzékszervek útján észlelési képességek kialakítása, gondolkodási műveletek alkalmazása, gondolataik, érzéseik kifejezése.
  • Szocializáció biztosítása: egyéni differenciált bánásmód, érzelmeken alapuló kapcsolatteremtő képesség, erkölcsi és akarati tulajdonságok kialakítása.

Kiemelt nevelési feladat

  • Az egészséges életmódra nevelés, angol nyelvi nevelés, és a testi nevelés.

Speciális nevelési feladatok

  • A Montessori pedagógia elemeinek alkalmazása
  • Sajátos Nevelési Igényű gyerekek integrált óvodai nevelésének biztosítása speciális részcélok alkalmazása annak érdekében, hogy a SNI- s kisgyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny tagjává váljanak környezetüknek.
  • A másság elfogadása - gyermeki előítélet mentességére nevelés.

Vissza az előző oldalra!
Ficánka Montessori Óvoda - Magyar